0   /   100

Política de privadesa

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A.
Finalitat: L’atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l’Usuari.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: Altres empreses del grup. Encarregats de Tractament
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional

Informació addicional

Aquesta Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (d’ara endavant, el Portal) que CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A. posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat el tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A. per als fins assenyalats.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts mitjançant aplicacions de tercers, com Facebook, Instagram i TripAdvisor. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de lusuari als diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recull a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privadesa de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blocs, fòrums i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que faciliti l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A. no té cap control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A. podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en els casos en què la configuració de l’usuari així ho permeti.

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A. podrà registrar l’adreça IP (nombre d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació també podrà ser emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

IDENTITAT: CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A., CIF número A-58863069
ADREÇA POSTAL: Carretera de Sant Sadurní, km, 8, s/n. , CP: 08792, La Granada
TELÈFON: 933 02 41 40
CORREU ELECTRÒNIC: rrhh@grupferre.com

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A. tracta la informació facilitada per l’Usuari per tal d’atendre les sol·licituds d’índole diversa dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

a. Reserves de taula remeses a través del formulari de contacte habilitat a aquest efecte.
b. La participació dels usuaris a través de les xarxes socials com ara Facebook i Instagram.

CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A. podrà elaborar un perfil comercial, basant-se en la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.
En cas que l’Usuari es registri al Portal a través del login social, CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A. únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari per a les quals hagi prestat el consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de què es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la xarxa social corresponent, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privadesa de les entitats prestadores dels serveis. CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A. no disposa de cap control ni responsabilitat respecte de les entitats esmentades o de l’ús que facin de la informació de l’usuari.

2.1. Informació sobre el tractament de dades per a enviament de comunicacions des de Cafes Actuals de Montsio s.A.

Les dades emprades, o facilitades, en les comunicacions informatives i/o promocionals són tractades per CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A. per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals de CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A. o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a aquest efecte; i elaboració de perfils amb finalitats comercials.
El consentiment per a l’enviament de les comunicacions esmentades pot ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a aquest efecte.
El criteri de conservació de les dades tindrà base en la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic rrhh@grupferre.com.

3. PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari o mentre no se sol·liciti la supressió per l’Usuari.

4. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’usuari.

5. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

En aquells casos en què l’Usuari sol·liciti, a través del web, propostes de serveis les seves dades seran facilitades a aquelles empreses col·laboradores a la xarxa CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A.
Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles a CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A.

6. QUINS SÓN ELS DRETS DE L’USUARI QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A. tracta dades personals que li concerneixen, així com accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides .
En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A. cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos havent de dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: CAFES ACTUALS DE MONTSIO S.A., Carretera de Sant Sadurní, Km, 8, s/n.., CP: 08792, La Granada, o correu electrònic a: rrhh@grupferre.com amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.’

Reserva